செவ்வாய், 21 டிசம்பர், 2010

சாரை


பதுங்கும் நத்தை

வெட்டுக்கிளி

தத்துவெட்டியன்

தொங்கு இழையறுந்து விழுந்த சிறுசிலந்தி


அட்டை

சிறைப்பயம்திங்கள், 20 டிசம்பர், 2010

இருட்டில முழிக்கும் தவளை

நிழல் கீறும் பூச்சியொன்று

ஓய்ந்தமரும் தும்பி

ஐயோ...பல்லீஈ....

மதில் ஓணான்


நனைந்த மாதுளை

குளவி ஒன்று

எறும்புகளின் வாழ்க்கை